top of page
חיים לשם

.נחשפתי באקראיות רבה למכשיר הקרדיה

קיבלתי אישוש משמעותי לגביו עת הגעתי לביקורת תקופתית אצל הקרדיולוג שלי. סיפרתי לו על המכשיר שקיבלתי והוא בחיוך הוציא מתיקו מכשיר זהה בו הוא אישית משתמש. מכשיר הקרדיה מעניק לי את היכולת לנטר תחושות פחות טובות העולות מפעם לפעם. אני מקפיד לקחת קריאת 'אקג' לפחות פעם ביום. השקט הנפשי שמכשיר הקרדיה מעניק לי הוא עצום וערכו רב מאוד גם עבור בני משפחתי

חיים לשם

יונה תדיר

אנו מרוצים מאד ממכשיר הקרדיה Six Lead.  המכשיר מייצר רישום 'אקג' איכותי, בקלות רבה, תוך קישור מהיר לאפליקציה, וידידותי למשתמש.  גם איכות הרישום, האכסון, ויכולת ההעברה במידת הצורך לרופא המטפל כמסמך PDF קלה מאד לתפעול. 
ממליץ מאד כמכשיר ביתי, פריפרי לאייפון.

פרופ' יונה תדיר

bottom of page