top of page

למה 'אקג' עצמי

שקט נפשי בכיס או בארנק

קח אתך את הקרדיה מובייל לכל מקום, וקבל תרשים 'אקג' רפואי ב-30 שניות. זהה חשש לבעיות 'קצב לב ' כגון פרפור חדרים, ברדיקרדיה, טכיקרדיה. שלח מיד תרשים אקג לרופא.

KardiaMobile 6L in use on knee_S.jpg
K4.png
K3.png
K2.png
K1.png

שתף עם הרופא

שתף המידע עם הרופא שלך דרך המייל.

מהימן

מאושר ע"י משרד הבריאות.

נייד

בדוק את 'קצב הלב' בכל מקום. הכנס הסנסור לכיס/תיק והשתמש בטלפון הנייד.

קל לשימוש

מניחים האצבעות על הסנסור – ללא חוטים, מדבקות, ג'ל.

קבל שליטה על בריאות לבך

קנה קרדיה היום

Carry Pod Blue + Device Open.jpg

קרדיה מובייל 6L

פשוט לשימוש

קבל תרשים 'אקג' ב-30 שניות
בצע בדיקת 'אקג'
הורד את האפליקציה לנייד
קנה מכשיר
bottom of page